Сургалтын тодорхойлолт

ЕБС-ийн 1-10 ангийн сурагчидад зориулсан “Ой тогтоолт, Цээж бодолт, Сэтгэхүй хөгжүүлэх” 3 түвшинтэй сургалт.

Сургалтын зорилго

Суралцагчдын анхаарал төвлөрөлт, ой тогтоолт, сэтгэхүйг хөгжүүлэх тусгай дэвшилтэт арга, аргачлалыг хүүхдэд бүрэн эзэмшүүлж дадал болгох; суралцах арга барил, аливаа зүйлд идэвхи оролдлоготой, бүтээлч, сэтгэгч байхад сургах.

Сургалтын агуулга

 Ой тогтоолт

 •  Анхаарал төвлөрүүлэх дасгалууд
 • Мэдээлэл тогтоох адилтгах аргачлал
 • Уншсан зүйлээ дэс дараагаар нь цээжлэх аргачлал
 • Барьсан тавьсан зүйлээ эргэн санах аргачлал
 • Нэр байршил нь өгөгдсөн мэдээллийг цээжлэх аргачлал
 • Шүлэг дууны үг цээжлэх арга
 • Нэр зүс царай цээжлэх аргачлал
 • Тоон мэдээлэл цээжлэх аргачлал
 • Утасны дугаар цээжлэх аргачлал
 • Түүхэн үйл явдал, он тоолол цээжлэх аргачлал
 • Үргэлжилсэн их хэмжээний мэдээлэл тогтоох аргачлал
 • Хүснэгтэнд өгөгдсөн мэдээллэл цээжлэх аргачлал … г.м

Цээж тоо

 •  Богино хугацаанд алдаагүй зөв бодоход баримтлах дүрэм
 • Олон оронтой тоог зөв уншиж бичиж сурах
 • Цээжээр богино хугацаанд олон оронтой тоог нэмэх, хасах үйлдлийг хийж сурах
 • Цээжээр богино хугацаанд олон оронтой тооны үржих үйлдлийг хийж сурах … г.м

Сэтгэхүй

 • Сэтгэхүйн стандарт бус бодлого бодох
 • Тоон сүлжээн 5 төрөл бодох
 • Зурагт бодлого бодох
 • Шүдэнзний бодлого бодох
 • Эвт долоо тоглоомоор тоглож сурах
 • Шидэт аяга
 • Үг олох дасгал … г.м

 

Сургалтын хугацаа

Сургалт 3 түвшинтэй. Нэг түвшин 10 удаагийн хичээл бөгөөд 1 орохдоо академик цагаар 3 цаг нийт 30 цагийн хичээл орно.

Анги дүүргэлт

Нэг ангид:  1 анги  /10 – 12 сурагч/
2-5 анги  /12-14 сурагч/
7-10 анги  /14-16 сурагч/